Meno a priezvisko: Mgr. František Roth

 Dátum a miesto narodenia: 13.7. 1984, Kežmarok

 Štátne občianstvo: SR

 Stav: ženatý

 Adresa trvalého bydliska: .................. Brezno, 977 01

 

 Dosiahnuté vzdelanie: SŠ – maturita – ZSUŠ v Kežmarku v odbore konzervátor a reštaurátor drevorezieb

                                           VŠ– FF KU v Ružomberku v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov a v špecializácii VÝTVARNÁ VÝCHOVA – DEJEPIS

 

 Schopnosti: - pasívna znalosť anglického jazyka

                        - práca s PC (Microsoft Word, Movie Maker, Pinacle Studio, Corel Draw, Adobe Photoshop- úprava fotografií etc.)                

                        - 2002-2003 člen skupiny historického šermu RATMÍR v Ružomberku.

 

 Skúsenosti:   -     čuvová a súvislá pedagogická prax na základných a stredných školách.

-         Predavač, Duo Stánok,  Vysoké Tatry – Starý Smokovec (júl –november 2007)

-         riadič optimalizácie, Železiarne Podbrezová a.s. (november 2007-január 2008)

-         učiteľ druhý stupeň ZŠ, ZŠ s MŠ Karola Rapoša Brezno (február 2008…)

 

 

 Záujmy: výtvarné umenie, práca s PC, história, historický šerm, skauting, vinárstvo